In een korte tijd is het hard gegaan met de ontwikkeling van nieuwe (ICT-)technieken. Ontwikkelingen op gebied van toegang tot het internet en aanwezigheid van computers hebben gezorgd voor een veranderlijke maatschappij waarin hard- en software basisvaardigheden en -kennis worden verwacht van haar burgers. Het primair onderwijs staat voor de uitdaging om deze vaardigheden, die vallen onder de nieuw benoemde `21st century skills', aan leerlingen over te brengen. Niet alleen zal dat passen en meten worden met het huidige curriculum, maar de leraar krijgt ook een veranderlijk en potentieel nieuw vakgebied voor de kiezen.

Dit zomaar in je vrije tijd bijleren (en bijhouden) zal voor een hoop leraren geen optie zijn. Leraren zijn al zeer druk zijn en zonder begeleiding vergt dit een grote tijdsinvestering.

LED Educatie helpt docenten concreet en praktijkgericht met het vergaren van kennis en vaardigheden op ICT gebied. Met een hands-on-approach geven we docenten met een workshop het zelfvertrouwen en de kunde om aan de slag te gaan, zowel met bestaande lespakketten als met informatie van het internet. Daarnaast maken we ook bedrijven meer bekend met de mogelijkheden van computertechniek. 

 

Tell me and I forget,
teach me and I may remember,
involve me and I learn.